Tòa chung cư Chung cư Emerald là Tòa chung cư thời thượng nên sống đứng thứ nhất