Tập đoàn Vingroup – Công ty CP, gọi tắt là Tập đoàn Vingroup là Chủ đầu