NGUYỄN THỊ THANH HOÀI (TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH) Mobile: 0969 696 696 – 0968 686 686 Email: quanlyduan6969@gmail.com